Valná hromada

6ohba

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA

SOKOL MAREFY

 

srdečně zve všechny členy na

 

VALNOU HROMADU

 

která se koná v neděli 27. března 2022

ve společenské místnosti ve „zvoničce“ ve 14.00 hodin

 

PROGRAM:

Zahájení  –  Zprávy o činnosti  –  Zpráva o hospodaření

Zpráva revizní komise  –  Volby –  Diskuze  –   Závěr

 

Účast všech členů je žádoucí!  –  Zve výbor T.J. Sokol Marefy

V průběhu VH je možné uhradit členský příspěvek na rok 2022

Akce