Valná hromada 2023

6ohba

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA

SOKOL MAREFY

 

srdečně zve všechny členy na

 

VALNOU HROMADU

 

která se koná v úterý 4. dubna 2023

ve společenské místnosti ve „zvoničce“ v 19.00 hodin

 

PROGRAM:

Zahájení  –  Zprávy o činnosti  –  Zpráva o hospodaření

Zpráva revizní komise  –  Diskuze  –   Závěr

 

Účast všech členů je žádoucí!  –  Zve výbor T.J. Sokol Marefy

Nezařazené